Tanja Vaara, VD
Arbetsmiljöingenjör

Tanja är i grunden civilingenjör i kemi med en dubbelexamen som gymnasielärare. Hon har också läst magisterutbildningarna Ergonomi/MTO samt Arbetsmiljöingenjörsprogrammet på KTH. Hon har 10-års erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor inom ett brett spann av olika branscher.
Tanja har också fördjupat sig i arbetsrätt samt stressrelaterad arbetsmiljö.

tanja@ehsvaara.se
073 631 11 21

Erik Olofsson Augustsson, vVD
Energiingenjör

Erik är i grunden civilingenjör inom Samhällsbyggnad med inriktning konstruktion och energisystem. Han är också certifierad energiexpert samt fuktsakkunnig från LTH. Hans erfarenhet spänner sig från energisamordning och energikartläggningar till täthetsprovningar. Han har 10-års erfarenhet av att arbeta med energifrågor och brinner för att bygga energieffektiva hus.

erik@energi-byggfysik.se
070 271 38 07

Patrik Valfridsson
Energiingenjör

Patrik är civilingenjör i energiteknik. Hans erfarenhet spänner från energisamordning till IDA beräkningar.
Han har också vana av att arbeta i projekt med olika miljömärkningar som mål.

patrik@energi-byggfysik.se

Krister Pehrsson

Krister Pehrsson är energiingenjör samt BASU.
Han har lång erfarenhet av byggbranschen och har stor utbildningsvana samt branschvana.
Som person har han ett entusiastiskt sätt som passar både rollen som konsult och utbildare.

krister@ehsvaara.se

Karin Lindman
Arbetsmiljöingenjör

Karin Lindman är arbetsmiljöingenjör från KTH.
Hon arbetar inom ett stort spektrum av projekt från utbildning inom BAM för bygg till BASU och inhyrd arbetsmiljöingenjör inom kemikalieindustri.
Karin är juniorarbetsmiljökonsult som är väldigt strukturerad och har en naturlig fallenhet för problemlösning.

karin@ehsvaara.se

Akar Karami

Akar är en energiingenjör som främst arbetar med bostadsrättsföreningar och deras energifrågor.

akar@ehsvaara.se

Ingrid Hökås

Ingrid har en beteendevetenskaplig bakgrund och har en gymnasielärarexamen. Ingrid är en våra utbildare och har sin specialitet inom Organisatorisk och social arbetsmiljö.
ingrid@ehsvaara.se

Kommer 1:a april

Den 1:a april får vi en ytterligare högskoleutbildad arbetsmiljöingenjör till vårt bolag!