Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Behöver ert företag hjälp med arbetsmiljöfrågor inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 

Vi levererar ett flertal tjänster som kan vara av intresse:

  • Workshops för att ta fram OSA-mål
  • Skyddsronder inom OSA
  • Kartläggning av OSA på arbetsplatsen
  • Utbildning

Kontakt

Mikaela Roos af Hjelmsäter
mikaela@ehsvaara.se