Tillsammans skapar vi bättre arbetsmiljöer
Tillsammans skapar vi bättre arbetsmiljöer

Våra tjänster inom arbetsmiljö

Vi på Vaara EHS arbetar inom ett brett spann av arbetsmiljöfrågor. Våra konsulter är vana att arbeta med allt från implementering av det systematiska arbetsmiljöarbetet till att hjälpa med väl avgränsade arbetsmiljöfrågor. Exempel på uppdrag vi genomfört är framtagning av rutiner, genomförande av riskbedömningar, genomförande av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, bedömning handintensivt arbete likväl som arbetsmiljöutbildningar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Exempel på tjänster vi kan hjälpa din verksamhet med:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Riskbedömningar
  • Säkerhetskultur
  • Skyddskommitté
  • Skyddsronder
  • BASU
  • Årlig uppföljning

Våra tjänster inom arbetsmiljö

Riskbedömning
Kemikaliehantering
Organisatorisk & social arbetsmiljö
BASU
Säkerhetskultur