Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet (OSA). Vi har specialiserat oss på att utbilda chefer och skyddsombud inom ämnesområdet. Vi har allt från grundläggande OSA-utbildningar till ämnesspecifika workshops (utifrån kraven i lagstiftningen). Vi är även vana att genomföra OSA-riskbedömningar.

Våra kunder är ofta osäkra på vad som förväntas av dem som chefer, utifrån hur den egna organisationen är uppbyggd, likaså hur man ska formulera tillräckliga OSA-mål m.m. Vi ser det som vårt arbete att, genom benchmarking berätta hur andra företag gör för att sen hjälpa kunden i fråga att skapa sig ett eget hållbart system. Likaså hjälper vi kunden med olika typer av undersökningar och åtgärdsförslag samt implementering av åtgärderna.

Exempel på tjänster som vi kan hjälpa din verksamhet med:
  • Utbildningar
  • Workshops (arbetstider, arbetsbelastning, prioritering av arbetsuppgifter)
  • Workshops ”Det gränslösa arbetslivet”
  • Framtagning av OSA-mål.

Intresserad av våra tjänster? Kontakta mig!

Mitt namn är Tanja Vaara och är VD på Vaara EHS. Genom att kontakta mig gör vi en första bedömning av vad vi kan hjälpa Er med för att därefter säkerställa att du kommer i kontakt med rätt konsult. Det enklaste är att mejla, men om du vill så kan du också försöka ringa eller skicka sms. Är jag hos kund eller utbildar har jag svårt att svara i telefon, men jag ringer upp så snart jag kan.

Tanja Vaara
0736 – 31 11 21
tanja@ehsvaara.se

Våra tjänster inom arbetsmiljö

Riskbedömning
Kemikaliehantering
Organisatorisk & social arbetsmiljö
BASU
Säkerhetskultur