Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet (OSA). Vi har specialiserat oss på att utbilda chefer och skyddsombud inom ämnesområdet. Vi har allt från grundläggande OSA-utbildningar till ämnesspecifika workshops (utifrån kraven i lagstiftningen). Vi är även vana att genomföra OSA-riskbedömningar.

Våra kunder är ofta osäkra på vad som förväntas av dem som chefer, utifrån hur den egna organisationen är uppbyggd, likaså hur man ska formulera tillräckliga OSA-mål m.m. Vi ser det som vårt arbete att, genom benchmarking berätta hur andra företag gör för att sen hjälpa kunden i fråga att skapa sig ett eget hållbart system. Likaså hjälper vi kunden med olika typer av undersökningar och åtgärdsförslag samt implementering av åtgärderna.

Exempel på tjänster som vi kan hjälpa din verksamhet med:
  • Utbildningar
  • Workshops (arbetstider, arbetsbelastning, prioritering av arbetsuppgifter)
  • Workshops ”Det gränslösa arbetslivet”
  • Framtagning av OSA-mål.

Intresserad av våra tjänster? Kontakta mig!

Jag heter Ingrid Hökås och är i grunden gymnasielärare med inriktning bl.a. biologi. Jag har alltid haft ett stort intresse för människokroppen och då framförallt stress och hur det påverkar kroppen. Under senaste åren har jag specialiserat mig på OSA som regelverk. Jag är van att både utbilda inom ämnet, men också genomföra och hjälpa till med olika typer av undersökningar.

Ingrid Hökås
0707-92 01 86
ingrid@ehsvaara.se

Våra tjänster inom arbetsmiljö

Riskbedömning
Kemikaliehantering
Organisatorisk & social arbetsmiljö
BASU
Säkerhetskultur