Företagsanpassade kurser och utbildningar

Vi erbjuder företagsanpassade och skräddarsydda kurser, seminarier och föreläsningar ute på plats hos både myndigheter och företag. Vi sätter oss in i vilka förkunskaper ni har och var ni står och därefter skapar vi en kurs tillsammans baserat på era önskemål.

Är ni i större behov av en snabbare insats? Vi kommer gärna och håller i en kortare presentation, seminarium, föreläsning eller workshop. Saknar du någon utbildning i vårt utbud? Har du några funderingar? Behöver du tips och råd eller vill helt enkelt ha en offert? Välkommen att kontakta oss vi sätter oss gärna in i dina utmaningar!

Exempel på genomförda företagsanpassade kurser:
  • BAM (Bättre arbetsmiljö) för bygg, industri, kontor m.m.
  • SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
  • Attityder och beteenden
  • Säkerhetskultur
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Hybridkontor
  • Riskbedömningar
  • Kemikaliehantering

Intresserad av en företagsanpassad kurs?

Vi kommer gärna och håller i en kortare presentation, seminarium, föreläsning eller workshop. Kontakta mig om du behöver tips och råd eller vill ha en offert?

Tanja Vaara
VD & Arbetsmiljöingenjör
Tel: 073-631 11 21
E-post: tanja@ehsvaara.se