Riskbedömning

Riskbedömningar är en central del av ett företags systematiska arbetsmiljöarbete. Att genomföra väl genomtänkta och systematiska riskbedömningar leder ofta till att man har ett gediget beslutsunderlag för eventuella åtgärder eller t om innan införandet av en nyhet. Riskbedömningar kan vara riktade på exempelvis ergonomi, kemikalier, maskiner eller som i dessa tider covid-19. Våra konsulter är vana att genomföra riskbedömningar inom de flesta ämnesområdena inom arbetsmiljö.

Exempel på tjänster som vi kan hjälpa din verksamhet med:
  • Covid-19 riskbedömningar
  • Maskinriskbedömningar
  • Riskbedömning av specifika arbetsuppgifter
  • Kemikalieriskbedömningar
  • Riskbedömning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Intresserad av vår tjänst Riskbedömning? Kontakta mig!

Mitt namn är Tanja Vaara och är VD på Vaara EHS. Genom att kontakta mig gör vi en första bedömning av vad vi kan hjälpa Er med för att därefter säkerställa att du kommer i kontakt med rätt konsult. Det enklaste är att mejla, men om du vill så kan du också försöka ringa eller skicka sms. Är jag hos kund eller utbildar har jag svårt att svara i telefon, men jag ringer upp så snart jag kan.

Tanja Vaara
Civ.ing. kemi & Arbetsmiljöingenjör
Tel: 073-631 11 21
E-post: tanja@ehsvaara.se

Våra tjänster inom arbetsmiljö

Riskbedömning
Kemikaliehantering
Organisatorisk & social arbetsmiljö
BASU
Säkerhetskultur