Kemikaliehantering

Vaara EHS har kemikalier som en av sina specialiteter. Vi är vana att göra allt från kemikalieinventeringar (stora som små bolag), riskbedömningar av kemikalier i olika kemikalieprogram likväl som riskbedömningar för användning av specifika kemikalier. Vi har även genomfört riskbedömningar av kemikalier i samband med gravida och ammande. Vi är också vana av att göra kemikalieinventeringar utifrån olika typer av auditunderlag.

Vi är vana att arbeta i kemikalietunga verksamheter samt ta beslut om behov av eventuella mätningar. Vi kan också, vid behov, genomföra mätningar av vissa kemikalier. Har du en arbetsmiljöfråga som är relaterad till kemikalier – tveka inte med att höra av dig för sannolikheten är väldigt stor att vi kan hjälpa dig med lösningen.

Exempel på tjänster som vi kan hjälpa din verksamhet med:
  • Kemikalieinventering
  • Kemikalieutbildning för medarbetare m.m
  • Riskbedömning kemikalier (flertal olika program som iChemistry, Chemsoft, Klara m.m.)
  • Substitutionsutredningar
  • Utredning alt/och kartläggning om medicinska kontroller
  • Utredning om behov av mätningar utifrån Hygieniska gränsvärden
  • Eventuella mätningar

Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta mig!

Mitt namn är Tanja Vaara och är VD på Vaara EHS. Genom att kontakta mig gör vi en första bedömning av vad vi kan hjälpa Er med för att därefter säkerställa att du kommer i kontakt med rätt konsult. Det enklaste är att mejla, men om du vill så kan du också försöka ringa eller skicka sms. Är jag hos kund eller utbildar har jag svårt att svara i telefon, men jag ringer upp så snart jag kan.

Tanja Vaara
Civ.ing. kemi & Arbetsmiljöingenjör
Tel: 073-631 11 21
E-post: tanja@ehsvaara.se

Våra tjänster inom arbetsmiljö

Riskbedömning
Kemikaliehantering
Organisatorisk & social arbetsmiljö
BASU
Säkerhetskultur