BASU

Vi har ett flertal av våra konsulter som arbetar som BASU i både kortare och längre uppdrag. I dagsläget arbetar vi mest med anläggningsprojekt, men kan även åta oss BASU uppdrag i traditionella byggprojekt. Som BASU åtar vi oss rollen att samordna arbetsmiljön för de olika entreprenörerna i projektet. Likväl deltar vi i skyddsronder samt vid behov i olycksutredningar.

Våra BASUn har bred kompetens och är utbildade i bl.a. asbest och ESA. Alla våra BASUn är vana att utbilda i grundläggande arbetsmiljö, likväl som de är uppdaterade i eventuella förändringar i lagstiftningen.

Exempel på tjänster som vi kan hjälpa din verksamhet med:
  • BASU
  • Riskbedömningar
  • Skyddsronder
  • Olycksutredningar
  • Olika anmälningar till arbetsmiljöverket

Intresserad av våra tjänster? Kontakta mig!

Jag heter Krister Pehrsson och har en lång erfarenhet inom byggbranschen innan jag gick civilingenjör-, och lärarprogrammet på KTH. Jag är en av BASU:arna på Vaara EHS och har stor erfarenhet av olika typer av anläggningsprojekt, men även olycks-, och tillbudsutredningar.

Krister Pehrsson
0707-33 29 92
krister@ehsvaara.se

Våra tjänster inom arbetsmiljö

Riskbedömning
Kemikaliehantering
Organisatorisk & social arbetsmiljö
BASU
Säkerhetskultur