EXPERTEN INOM ARBETSMILJÖ-, ENERGI-, OCH BYGGFYSIKTJÄNSTER

Våra medarbetare arbetar med allt från komplexa projekt som aldrig tidigare genomförts till mer standarduppdrag som genomförande av riskbedömningar, kemikalieinventeringar, Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, BASU, energikartläggningar och deklaration samt utbildningar inom olika områden. För att nämna några av våra inriktningar. Vi har ofta även en rådgivande roll, där våra kunder hör av sig om specifika frågor som vi sedan utreder åt dem utifrån både lagefterföljande och trender inom branscherna. Vi arbetar inom väldigt många olika branscher varav bygg, hamnar, läkemedelstillverkning och industriell produktion är några.

Vision

Vaara EHS arbetar för ett mer hållbart samhälle genom att förmedla kunskaper som stärker organisationers kunnande och engagemang för arbetsmiljö- och energifrågor. Alla uppdrag genomförs med effektiva metoder och stor noggrannhet. Från Hålla ut till att hålla – Vaara EHS hjälper till.

Våra tjänster inom arbetsmiljö

Riskbedömning
Kemikaliehantering
Organisatorisk & social arbetsmiljö
BASU
Säkerhetskultur